2018-05-16

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wykaz spraw załatwianych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie:

Informacja o sposobie przyjmowania korespondencji

W sprawach należących do właściwości działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną, faksem oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

Nasz adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A
07-440 Goworowo

tel./fax: 29 7614015
e-mail: kancelaria@gops.goworowo.pl

 

W celu złożenia pisma w formie elektronicznej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
  • elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP w celu elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów,
  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego elektronicznie dokumentu jako załącznik na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do GOPS:

1. W sprawach ogólnych przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.

Link do usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

 

Adres skrytki na ePUAP:

/GOPS-GOWOROWO/SkrytkaESP

 

2. W obszarze zabezpieczenia społecznego:

  • pomoc społeczna
  • świadczenia rodzinne
  • fundusz alimentacyjny
  • karta dużej rodziny
  • świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)
  • program Dobry Start

poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

 

Informacja o stanie realizacji spraw
Wszelkich informacji o stanie przyjmowanych spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie można uzyskać korzystając z poniższych środków kontaktu:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A
07-440 Goworowo

tel./fax: 29 7614015
e-mail: kancelaria@gops.goworowo.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się