2018-05-19

Rejony opiekuńcze Ośrodka

REJON I
 
Krystyna Ewa Subczyńska - Specjalista Pracy Socjalnej
 1. Brzeźno
 2. Brzeźno-Kolonia
 3. Dzbądzek
 4. Gierwaty
 5. Góry
 6. Jemieliste
 7. Józefowo
 8. Jurgi
 9. Kaczka
 10. Kobylin
 11. Kółko
 12. Pasieki
 13. Ponikiew Mała

REJON II
 
Marlena Rybaczyk - Pracownik Socjalny
 1. Goworowo
 2. Goworówek
 3. Wólka Brzezińska
 4. Żabin

REJON III
 
Monika Dzierzgowska - Pracownik Socjalny
 1. Borki
 2. Czarnowo
 3. Czernie
 4. Daniłowo
 5. Grabowo
 6. Grodzisk Mały
 7. Kunin
 8. Michałowo
 9. Ponikiew Duża
 10. Szarłat
 11. Szczawin
 12. Wólka Kunińska
 13. Zaorze

REJON IV
 
Aneta Biesiarska - Pracownik Socjalny
 1. Cisk
 2. Damięty
 3. Jawory-Podmaście
 4. Jawory Stare
 5. Jawory-Wielkopole
 6. Kruszewo
 7. Lipianka
 8. Ludwinowo
 9. Nogawki
 10. Pokrzywnica
 11. Rębisze-Działy
 12. Rębisze-Kolonia
 13. Rębisze-Parcele
 14. Smólnik
 15. Struniawy

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się